فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- منشور اخلاقی فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری
منشور اخلاقی فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/24 | 
ملاحظات اخلاقی
مسئولیت نویسنده
نویسنده مسول مسئولیت اصلی ارتباط با ژورنال را در طی ارسال مقاله ، بررسی همکار و فرآیند انتشار بر عهده دارد و به طور معمول اطمینان حاصل می کند که کلیه الزامات اداری مجله ، از جمله ارائه جزئیات تألیف ، تأیید کمیته اخلاق ، اسناد ثبت آزمایش بالینی و جمع آوری اظهارات تعارض منافع ، به درستی تکمیل شده است. نویسنده مسول باید در تمام مراحل ارسال مقاله به سوالات تحریریه پاسخ دهد و پس از انتشار باید با هر گونه درخواست از ژورنال همکاری کند.
مجله ایرانی اخلاق در علوم وفناوری اجازه اضافه کردن نویسندگان یا تغییر نویسندگان مربوطه را پس از پذیرش نهایی مقاله نمی دهد. اگر هر نویسنده ای مایل به حذف شدن از فهرست باشد ، باید نامه ای را که توسط نویسنده و همچنین سایر نویسندگان امضا شده است ، ارائه دهد که نشان می دهد وی از لیست نویسندگان حذف شده است. هرگونه تغییر در ترتیب نام نیز نیاز به نامه ای دارد که توسط کلیه نویسندگان امضا شده باشد و توافق نامه مشابه را نشان می دهد.
 
تضاد منافع
نویسندگان موظفند کلیه روابط مربوط به کار خود را فاش کنند. همه مقاله های ارسالی باید در انتهای نسخه شامل "تعارض منافع" باشد که در آن تمام تعارضات مالی و غیر مالی منافع ذکر شده است. در مواردی که نویسندگان تضادی در منافع ندارند ، باید عنوان شود "نویسندگان اعلام می کنند که هیچ تضادی در منافع ندارند" منافع رقابتی زمانی وجود دارد که تفسیر نویسندگان از داده ها یا ارائه اطلاعات تحت تأثیر روابط شخصی یا مالی آنها با افراد یا سازمان های دیگر باشد.
 نویسندگان باید هرگونه منافع رقابتی مالی بلکه هرگونه منافع رقابتی غیرمالی را که ممکن است در صورت علنی شدن پس از انتشار مقاله باعث شرمساری آنها شود، اعلام کنند. منافع رقابتی مالی شامل موارد زیر است:
  • کمک هزینه های تحقیقاتی از آژانس های بودجه (بودجه تحقیق و شماره کمک هزینه لازم است)
  • حمایت مالی از برنامه های آموزشی
  • استخدام یا مشاوره
  • سمت در هیئت مشاوره یا هیئت مدیره یا سایر انواع روابط مدیریتی
  • روابط مالی ، به عنوان مثال دریافت بودجه یا حقوق از سازمانی که به هر طریقی ممکن است از انتشار مقاله ، در حال حاضر یا در آینده ، از نظر مالی سود یا زیان داشته باشد.
  • حقوق مالکیت معنوی (به عنوان مثال حق ثبت اختراع ، حق چاپ و حق امتیاز از این حقوق)
علاوه بر این ، منافع غیر مالی که ممکن است برای خوانندگان مهم باشد ، باید افشا شود. اینها ممکن است شامل منافع رقابتی سیاسی ، شخصی ، مذهبی ، عقیدتی ، دانشگاهی و فکری باشد.
ویراستاران ممکن است اطلاعات بیشتری راجع به منافع رقابتی درخواست کنند. ویراستاران همچنین ملزم به اعلام هرگونه تعارض منافع هستند و در صورت وجود تعارض منافع مقالات از روند بررسی خارج می شوند.
رضایت آگاهانه
برای کلیه تحقیقات مربوط به افراد انسانی ، باید رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه از شرکت کنندگان گرفته شود. برای همه نسخه های خطی که شامل جزئیات ، تصاویر یا فیلم های مربوط به شرکت کنندگان است ، باید رضایت کتبی آگاهانه برای انتشار آنها از شرکت کنندگان گرفته شود. گزاره ای در مورد این اثر باید در نسخه خطی موجود باشد. مشخصات شناسایی (نام ، تاریخ تولد ، شماره هویت و سایر اطلاعات) شرکت کنندگان که مورد مطالعه قرار گرفتند ، نباید در توضیحات کتبی ، عکس ها و مشخصات ژنتیکی منتشر شود ، مگر اینکه اطلاعات برای اهداف علمی و شرکت کننده (یا والدین یا سرپرست) ضروری باشد. اگر شرکت کننده ناتوان باشد و رضایت نامه کتبی خود را برای انتشار اعلام کرد. تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا رضایت به انتشار لازم است ، با سردبیر است.
اصالت و انتشار مجدد
مقالات  مورد بررسی یا چاپ شده توسط مجلات دیگر برای چاپ در مجله ایرانی اخلاق در علوم و فناوری پذیرفته نخواهند شد و مقالات منتشر شده در این مجله مجاز به تکثیر کامل یا جزئی آن در هر نوع نشریه بدون اجازه هیئت تحریریه نیستند (به انگلیسی ، فارسی یا هر زبان دیگر). اگر منبع اصلی طبق مجوز غیر تجاری Creative Commons تأیید شود ، می توان از ارقام و جداول استفاده کرد. برای هر نویسنده اجباری است که هنگام ذکر یک شکل یا جدول از یک مجله متفاوت که دسترسی آزاد ندارد ، مشکلات مربوط به حق چاپ را برطرف کنید.
سرقت ادبی
به همه نویسندگان اکیداً توصیه می شود قبل از ارسال مقاله به مجله برای چاپ ، محتوای نسخه های خود را بررسی کنند. نویسندگان ممکن است برای اطمینان از رایگان بودن دست نوشته هایشان از دزدی ادبی ، از "نرم افزار بررسی سرقت ادبی" معتبر استفاده کنند. به هر حال ، کلیه مقالات ارسالی به ژورنال با دریافت و همچنین قبل از انتشار سرانجام استفاده از نرم افزار همیاب و سایر نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی ، در برابر سرقت ادبی بررسی می شوند. اگر بازرسان ، سردبیران ، خوانندگان یا ستادهای تحریریه در هر مرحله از مراحل انتشار ، به هر نوع دزدی ادبی شک کنند یا متوجه آن شوند ، نسخه خطی رد می شود و سپس به کلیه نویسندگان از جمله نویسنده مربوطه اطلاع داده می شود. خود دزدی ادبی نیز بر این اساس در نظر گرفته و مدیریت می شود.
در صورت مشاهده هرگونه دزدی ادبی در نسخه های خطی ارسالی یا اگر در مقاله چاپ شده یافت شود ، از کد رفتار و نمودارهای COPE استفاده خواهد شد
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find-1.129.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب