فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- اخبار
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/4 | 
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند قبل از بارگزاری مقاله به مجله، ابتدا عنوان مقاله  خود را از طریق سایت یا پست الکترونیک مجله با دفتر مجله مطرح نمایند تا درصورت تایید شورای سردبیری اقدام به ارسال آن نمایند. همچنین به اطلاع نویسندگانی که مقاله شان چاپ شده است، می رساند پس از نمایه شدن مقاله در سامانه ، امکان تغییر در هیچ بخش از مقاله اعم از نام و نشانی نویسندگان و سایر بخش های مقاله امکان پذیر نیست. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find-1.122.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب