فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تماس با ما

از نویسندگان محترم تقاضا می شود در خصوص راهنمایی در مورد ارسال مقاله از طریق سایت و پست الکترونیک مجله به نشانی:info@ethicsjourna سوالات خود را مطرح کنند  و  درصورت ضرورت ،  روزهای شنبه  ؛ دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 صبح تا 3 بعداز ظهر با دفتر مجله با شماره :88908447  تماس بگیرند.
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find.php?item=1.56.19.fa
برگشت به اصل مطلب