فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/30 | 
قابل توجه نویسندگان محترم فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
 
به اطلاع نویسندگان محترم  می رساند به علت تعدد موضوعات تکراری و تعداد زیاد مقالات ارسالی به فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، نویسندگان محترم قبل از بارگزاری مقالات خود در سایت  ابتدا موضوع مقاله را با دفتر مجله مطرح کنند تا درصورت تایید شورای سردبیری نسبت به تنظیم و ارسال آن اقدام کنند. همچنین به علت تعداد زیاد مقالات ارسالی در حوزه مدیریت، مجله تا اطلاع بعدی از پذیرفتن موضوعات در این حوزه معذور است مگر در موارد خاص که موضوع آن جدید باشد و شورای سردبیری آن موضوع را تایید کند . تأیید موضوع به معنی پذیرش مقاله نیست  و تایید مقاله فقط  توسط داران تخصصی مجله صورت می گیرد. طبق مصوبه جدید شورای سردبیری ار روز شنبه ۵ آبان نود و هفت مقالاتی که پس از ۳ بار اصلاح، به تایید داوران و شورای سردبیری نرسد،  ارسال اصلاحات جدید منوط به واریز مجدد هزینه داوری است.در ضمن بعد از نتیجه داوری و همچنین پاسخ شورای سردبیری به مقاله ارسالی مبنی برپذیرش یا رد مقاله ، نویسندگان نمی توانند تقاضای برگشت هزینه داوری یا پذیرش مقاله را بکنند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find.php?item=1.43.23.fa
برگشت به اصل مطلب