فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

درباره نشریه

 • شروع انتشار: ۱۳۸۵
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • انواع  مقاله های قابل انتشار: مروری، پژوهشی، پژوهشی کوتاه، دیدگاه، نامه به سردبیر، پاسخ نامه به سردبیر
 • نوع نشریه: علمی (ب)
 • نمایه در ISC: بلی (Q۱)
 • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • هزینه داوری و چاپ مقاله : مندرج در راهنمای نگارش نویسندگان
 • زمان بررسی اولیه مقالات: حداکثر ۴۸ ساعت
 • زمان داوری: بین یک تا دوماه
 • میانگین پذیرش مقالات در سال اخیر: ۴۰ درصد
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع  داوری: داوری بسته و حداقل ۲ داور
 • مشابهت یابی: بلی (سیناوب)
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب