فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

درباره نشریه

      فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری با صاحب امتیازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری  و امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از سال 1385 انتشار یافته است. .

 

 فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، آماده پذیرش مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، مقالات کوتاه و نیز نامه به سردبیر ، در هریک از زمینه­های مرتبط با اخلاق از جمله : فلسفه اخلاق، آموزش اخلاق، اخلاق و قانون، اخلاق اجتماعی، اخلاق زیست محیطی، اخلاق و خانواده، اخلاق و رسانه­ها، اخلاق در مهندسی، اخلاق حرفه­ای، اخلاق و صنعت، اخلاق در مدیریت، اخلاق زیستی، اخلاق و هنر، اخلاق و ادبیات، اخلاق و سیاست، اخلاق در ورزش، اخلاق و ژنتیک ، اخلاق پزشکی،  اخلاق در تجارت، اخلاق و تبلیغات، اخلاق و حقوق زنان، اخلاق و حقوق حیوانات، اخلاق و مدیریت آب، اخلاق و مدیریت معادن، اخلاق و جنگلداری، اخلاق و هوا فضا، اخلاق و جهانی شدن و ......  به زبان فارسی می­ باشد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری:
http://ethicsjournal.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب